وبگاه شخصی محمود شمس شرق

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: محمود
نام خانوادگي: شمس شرق
دانشكده: علوم دامی
گروه آموزشي: تغذیه دام و طیور
رتبه علمی: دانشيار
صفحه خانگي: http://shams.profcms.gau.ac.ir
پست الكترونيك: shams@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتري
  تخصص اصلی
  بازديد : 19210
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان